Kennismaking

Het bestuur en de technische commissie bestaat uit vrijwilligers.
Onderstaand stellen zij zich kort aan u voor.


2014_jwi_smallSedert de oprichting ben ik voorzitter van Oisterwijk Heartsafe. Ik werk als cardioloog in het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, poli in Waalwijk en Oisterwijkkliniek. Het belang van een goed AED netwerk met voldoende vrijwilligers is zeer groot omdat de aanrijtijd van de ambulance in de gemeente te lang is in het geval van een hartstilstand. Ik ben er trots op dat inmiddels Oisterwijk inmiddels ‘heartsafe’ is dankzij een zeer enthousiaste groep vrijwilligers.
Jos Widdershoven, voorzitter

 


2014_al_smallIk ben sinds begin 2009 betrokken bij Stichting Oisterwijk Heartsafe en vanaf 2011 ben ik de secretaris. Ook ben ik verantwoordelijk voor de website. Samen met Raymond van der Heijden verzorg ik de communicatie. In het dagelijkse leven werk ik bij een grote pensioenuitvoerder. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren om onze missie ‘Oisterwijk heartsafe’ verder vorm te kunnen geven.
Ad Linthorst, secretaris & webmaster

 


2014_evm_smallSinds november 2011 ben ik de penningmeester van de stichting Oisterwijk Heartsafe. Toen ik hiervoor gevraagd ben, stond ik daar, als accountant,  direct erg positief tegenover. Samen met de andere bestuursleden gaan we maximaal voor dit belangrijke initiatief. Alle vrijwilligers die zich inzetten om Oisterwijk ‘heartsafe’ te houden verdienen een grote waardering. Dan is ieder steentje dat ik er aan kan bijdragen om hun werk mogelijk te maken goed besteed.
Ed van Moorsel, penningmeester

 


2014_nbl_smallIk ben sinds 1994 huisarts in Moergestel. Het werk van de Stichting is van groot belang. Vanuit de praktijk weet ik dat de overlevingskans van een reanimatiepatient enorm toeneemt bij een snel gestarte reanimatie. De 6 minutengrens kan alleen gerealiseerd worden door locale inzet van apparatuur en voldoende, goed opgeleide, vrijwilligers. Vandaar dat ik graag de kern Moergestel mede vertegenwoordig in de stichting Oisterwijk Heartsafe.
Nel Blessing, bestuurslid

 


2014_rvh_smallMijn taak is vanaf het eerste uur gericht op communicatie met de inwoners van Oisterwijk;  website, persberichten en digitale nieuwsbrief. Voorts probeer ik als ondernemer, andere ondernemers in de gemeente enthousiast te maken voor sponsoring. Ik zit namens de EHBO-vereniging Oisterwijk in het bestuur. In het dagelijkse leven ben ik makelaar van beroep. Ik vind het leuk en interessant om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan onze missie in mijn werkgebied
Raymond van der Heijden, bestuurslid

 


2014_msn_smallMijn taak binnen het bestuur richt zich met name op de opleidingen. Het doen laten slagen van dit project hangt sterk af van het belang dat de Oisterwijkers er van inzien. Gelukkig gaat het steeds meer leven onder een steeds grotere groep mensen. Wij hebben nog heel veel opgeleide vrijwilligers nodig en daar wil ik mij voor inzetten.
Beroepshalve ben ik tandarts. Ook ben ik bestuursvrijwilliger binnen het Nederlandse Rode Kruis afd. Oisterwijk- Haaren. Verder ben ik bevoegd EHBO docent.
Marc Snels, bestuurslid

 


2014_jzo_smallVanaf 2010 heb ik zitting genomen in het bestuur van Stichting Oisterwijk Heartsafe. Samen met huisarts mevr. P. Blessing-van Luijt vertegenwoordigen wij Moergestel in het bijzonder. Ikzelf ben voorzitter van E.H.B.O.vereniging St.Christoffel. Moergestel is ook heartsafe voor zowel de AED-locaties als het aantal vrijwilligers om bij hart stilstand te kunnen reanimeren. Moergestel heeft een dichte dekking voor wat betreft aantal AED’s en vrijwilligers.
Jan Zoontjens, bestuurslid

 


2014_mhe_small

In 2009 had ik me via Oisterwijk Heartsafe opgeven voor een cursus reanimatie en AED-gebruik en voor ik het wist was ik verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie. Mijn doel is om het vrijwilligersaantal op peil te houden alsook het opleidingsniveau. In het dagelijks leven werk ik in de gemeente Eindhoven bij de afdeling bouw- en milieuvergunningen en ben daar ook BHV-er. Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen reanimeren en gebruik te kunnen maken van de AED. Ik zet me hier graag voor in om dit voor elkaar te krijgen.
Maureen Hekker, vrijwilligersadministratie

 


2014_hva_smallAls (ex-) ambulance verpleegkundige en daarnaast eigenaar van Cordiality Care heb ik in een vroeg stadium mijn visie mogen geven over de praktische invulling van Oisterwijk Heartsafe. Een van de belangrijkste aspecten wat is gerealiseerd, is de alarmering en de nazorg. Nu Oisterwijk ‘heartsafe’ is, is de focus verlegd naar het zo optimaal mogelijk operationeel houden van de AED-systemen die wij beheren. Ik coordineer daarbij de Technische Commissie waar ik ook zelf deel van uitmaak.
Henk van Aert, adviseur en Technische Commissielid

 


2014_bti_smallIn juli 2013 werd ik benaderd of ik er iets voor voelde om de Technische Commissie te willen ondersteunen. Na een eerste gesprek met Henk van Aert was ik snel om.  Ik ben werkzaam bij Philips Healthcare in Best. Mijn werkzaamheden bestaan uit het technisch ondersteunen bij problemen en om de producten op een zo’n efficiënt mogelijk manier te kunnen produceren. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan deze mooie stichting.
Berrie Timmermans, Technische Commissielid